Toyota HK Facebook

淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛

申請程序


#取消車輛登記通知書可按此下載
^特惠資助申請表格可按此下載
*計劃詳情可按此參考環境保護署網頁。